Je bekijkt nu De drakendoder

De drakendoder

Hoe de drakendoder in Heel verzeild raakte.

Het beeld

Op de kapel van Sint Anna staat een beeld van de aartsengel Michael. Het is in 1930 geplaatst tijdens de bouw. Waarom kozen de zusters destijds voor een beeltenis van deze aartsengel?

Misstanden

Voor het antwoord gaan we terug naar de periode aan het einde van de 19e eeuw. Er was een landbouwcrisis in West-Europa en de opkomende industrialisatie leidde tot grote misstanden.
Het was onder die omstandigheden dat een groeiende groep boeren en arbeiders zich gingen organiseren en in opstand kwamen tegen de uitbuiting, slechte werk- en woonomstandigheden en kinderarbeid.

Het visioen

In 1878 was Leo XIII paus geworden. Hij begreep wel dat er iets moest veranderen aan de armoedige situatie van boeren en arbeiders. Maar stakingen en een omverwerping van de bestaande machtsverhoudingen, dat ging hem te ver. Opstand en revolutie betekende wanorde en dat kon nooit Gods bedoeling zijn. Paus Leo zat er behoorlijk mee in zijn maag. Maar het “Grote Licht” verlichtte hem en op 13 oktober 1884 kreeg hij, tijdens het opdragen van de mis, een visioen.

De drakendoder

Het werd hem duidelijk. Al die goddeloosheid was het werk van de duivel. Om zich te weren moest de mens het kwaad verslaan, net zoals de aartsengel Michaël dat deed toen de duivel in opstand kwam tegen God zelf.
Dat moest gebeuren door kruis en gebed. De gelovige moest een gebed opzeggen waarvoor Leo de tekst geschreven had. Daarbij moest hij een kruisbeeld omhoog gericht houden. Als een eigentijdse Michaël kon hij dan, met het kruis als zwaard, de “draak van het kwaad” verdelgen.

Michaël

Vanaf 1886 werd Leo’s gebed na elke doordeweekse misviering opgezegd. In 1934 werd het vervangen door een verkorte versie. Het gebruik ervan werd pas in 1960 afgeschaft. Dat dagelijkse gebed heeft de vrome zusters wellicht op het idee gebracht om die stoere Michaël die “de draak van het kwaad” bestreed, een plekje te geven op de toren van hun nieuwe kapel. Ook is het niet uit te sluiten dat de bestaande drakentraditie in Heel aan die keuze heeft bijgedragen.

Eenzame strijd

De zusters zijn verdwenen, het klooster werd afgebroken en de kerk die zijn platform vormt raakt in verval. Vanaf grote hoogte kijkt hij fier op ons neer. Dapper voert hij daar zijn eenzame strijd tegen het duivels kwaad.

Wetenswaardigheden

De feestdag van aartsengel Michaël is op 29 september.

Een mooie nazomer noemt men ook wel een “oudewijvenzomer” of een “Indian Summer”. Vroeger noemde men die een “Sint-Michielszomer”. Het is de periode van eind september tot half november waarin het weer nog zomerachtig kan zijn.

error: Content is beschermd.