Je bekijkt nu De Vondst

De Vondst

De Vondst is het archeologisch depot van de Provincie Limburg. De Romeinse vondsten die rond 2010 in Heel gedaan zijn liggen er opgeslagen. In “vondst van de maand” presenteren ze een bijzonder voorwerp uit de collectie.

Foto: Huub Schmitz – Romeins graf – opgravingen Daelzicht 2009-2011

Romeinse vondsten

In De Vondst in Heerlen worden de archeologische vondsten uit de provincie Limburg bij elkaar gebracht. Er werken tal van specialisten die de vondsten schoonmaken, onderzoeken en conserveren. In de periode 2009 tot 2011 is een groot Romeins grafveld blootgelegd op het terrein van Stichting Daelzicht in Heel.

In de 391 Romeinse graven die daar gevonden werden, lagen kostbare en zeldzame spullen. Het zijn aanwijzingen dat Catualium/Heel een belangrijke plek was in de Romeinse tijd. De opgegraven spullen zijn naar De Vondst gegaan.

Catualium (Romeins Heel) is één van de weinig plaatsen in Limburg die een plek heeft gekregen op de Romeinse wegenkaart, de zogenaamde Peutinger kaart.

Vondst van de maand

De meest kwetsbare voorwerpen – glaswerk en metalen voorwerpen – zijn intussen schoongemaakt en geconserveerd. Sommige liggen als pronkstukken in Nederlandse musea. Echter, 80% van de opgegraven spullen ligt nog als blokken, met zand omgeven, in het depot van De Vondst in Heerlen. Opnamen met röntgenscanners laten zien dat er nog vele kostbare schatten op conservering liggen te wachten.

De Romeinse ribkom

Om aandacht te vragen voor het bijzondere karakter van de voorwerpen die in Heel gevonden zijn heeft De Vondst één van de voorwerpen in de schijnwerper gezet.
Het is een prachtige Romeinse ribkom. In de eerste eeuw na Christus werden ze op grote schaal geproduceerd, maar er zijn er maar weinig compleet bewaard gebleven. De uitvoering in donkerblauw glas, die in Heel gevonden werd, is nog zeldzamer.

De ribkom in augustus 2010, tijdens de opgraving op het terrein van Daelzicht, aan de Heerbaan in Heel.

Kennis van het Romeins verleden

De prachtige voorwerpen uit het grafveld in Heel zijn van groot belang voor de kennis over de Romeinen. Daarom is het belangrijk dat de opgeslagen spullen schoongemaakt, geconserveerd en beschreven worden. Daarmee kunnen De vergeten Romeinen van Heel (inter)nationaal op de kaart worden gezet.
Het is ook belangrijk om het Romeins verleden zichtbaar en daarmee aantrekkelijk te maken voor inwoners en bezoekers.
Heemkring Heel probeert daarom, samen met de Gemeente Maasgouw, de financiële middelen te vinden om dat alles te realiseren. Samen willen we het Romeins verleden van Heel weer op de kaart zetten.

error: Content is beschermd.