Je bekijkt nu Don Bosco

Don Bosco

Hoe komt “de Don Bosco” aan zijn naam?

Vernieuwde formule, vertrouwde naam

Waspoederfabrikanten presenteren hun product vaak met superlatieven: “Vernieuwde formule! of, “Nu nog betere waskracht!”. De samenstelling verandert, maar de naam blijft hetzelfde. Die namen gaan soms al decennia mee. Zo werd “Persil” in 1907 op de markt gebracht. Met je merknaam ga je niet lichtzinnig om. “Oude namen” wekken vertrouwen.

Nieuwe namen

Stichtingen en instellingen wisselen gemakkelijker. Sint Anna werd Koraal en St. Joseph ging zich Stichting Daelzicht noemen. Ondanks die ontkoppeling met het verleden bleef het voor velen heel vertrouwd: “Sint Anna” en “Sint Joep”.
Gelukkig sneuvelde de naam Don Bosco niet toen in 2004 in Heel een nieuw cultureel centrum verrees, als vervanging voor de oude zaal aan de Dorpsstraat.

Don Bosco

Giovanni Bosco (1815-1888) was een Italiaanse priester die zich de levensomstandigheden aantrok van jongens in Turijn. Ze zwierven rond zonder toekomstperspectief. Don Bosco, zoals hij werd genoemd, richtte werkplaatsen op waar ze een vak konden leren. Ook bouwde hij opvanghuizen voor arme jongens. Daarnaast stichtte hij twee kloosterordes: de Salesianen van Don Bosco en de Zusters van Don Bosco. Die legden zich toe op het jeugdwerk.

Een nieuwe zaal

In Heel werd in de dertiger jaren nagedacht over de bouw van een gemeenschapshuis. Er was een zaal, boven het pand waar nu de boekhandel zit, maar die voldeed niet meer.
Onder regie van Pastoor Kengen werd een nieuwe zaal gebouwd en op 10 oktober 1937 werd het “Don Boscohuis” geopend. Het werd in de volksmond al snel: “de Don Bosco”.
Kengen vertelde in zijn openingstoespraak dat de zaal belangrijk was voor de jeugdverenigingen in het dorp. Zij konden met hun activiteiten de jongeren op het rechte pad houden. Zijn inspirator was Don Bosco. Die was drie jaar eerder, in 1934, heilig verklaard. Op de gevel van het pand kwam een beeltenis van hem.

Het beeld verdween tijdens de sloop van de zaal. De oude naam beleef behouden. Met een vertrouwde naam ga je niet lichtzinnig om.

error: Content is beschermd.