Je bekijkt nu Graven en verhalen

Graven en verhalen

“Graven en verhalen” is de titel van het nieuwste project van Heemkring Heel. We gaan graven en grafkelders restaureren en de verhalen vastleggen.

Graven en verhalen

Deze week start weer een nieuw project van Heemkring Heel: “Graven en verhalen”

Een werkgroep van Heemkring Heel heeft het afgelopen jaar een inventarisatie gemaakt van de graven op het kerkhof van de Sint Stephanuskerk in Heel. Het is één van de oudere begraafplaatsen van Limburg. Meer dan 1000 jaar worden er al mensen begraven. Het is ook het oudst bekende kerkhof in Limburg dat op een prent is vastgelegd. Jan de Beijer deed dat in 1740.

Kerk en kerkhof met rechts Kasteel Heel

Het kerkhof heeft een aantal monumentale graven. Zo zijn er 2 grafkelders: van de familie Hermans, voormalig eigenaar van het kasteel Heel en die van Baron de Meer d’Osen, van het voormalige kasteel Osen.

Het kerkhof als erfgoed

De inventarisatie maakte duidelijk dat een aantal waardevolle graven in slechte staat verkeerde. Heemkring Heel heeft daarom het plan opgevat om 10 graven en 2 grafkelders die het meest dringend aan onderhoud toe waren, te restaureren en ze daarmee te behoeden voor verder verval. Met het project willen we voorkomen dat  een deel van ons erfgoed, verloren gaat.

“Dagboek van een herdershond”

In Maastricht speelt op dit moment “Het dagboek van een herdershond”. Het verhaal is gebaseerd op “Kroniek eener Parochie” van de priester, schrijver en dichter Jacques P. Schreurs, die in Panheel opgroeide. In de “Kroniek” lezen we over de belevenissen van kapelaan Erik Odekerken. Schreurs werd o.a. geïnspireerd tot het schrijven van de “Kroniek” door de graven van de  familie d’Meer d’Osen, de bewoners van Kasteel Osen, en de familie Hermans van Kasteel Heel.

Jacques Schreurs Priester-dichter

De graven van de  familie d’Meer d’Osen en de familie Hermans

Graf "'de Meer d'Osen"
Graf "Hermans"

Detailfoto’s: De slechte staat van de graven.

De plannen

Heemkring Heel gaat echter niet alleen de graven restaureren, maar ook de verhalen optekenen en rondleidingen geven op het kerkhof. Daarnaast gaan we ook een lezing geven over de graven en er wordt van de restauratie een mini-documentaire gemaakt.

De kosten

We schrokken wel van de kosten, want die bedragen € 21.000. Dankzij subsidie van de Provincie Limburg, Gemeente Maasgouw, Kerkbestuur St. Stephanus en de inzet van onze vrijwilligers hebben we de begroting grotendeels rond gekregen. We vertrouwen erop dat we de ontbrekende middelen de komende periode bij elkaar te krijgen.

Komende week starten de werkzaamheden. Eind 2022 zijn ze afgerond. We houden u op de hoogte van de voortgang.

error: Content is beschermd.