Jeugdsentiment

Jeugdsentiment

Ken je ze nog, de Okki en de Taptoe?

Het blad Okki bestaat nog steeds. Van de Taptoe verscheen in 2016 na 63 jaar het laatste nummer. Daarvoor in de plaats kwam het tijdschrift “Wild van Freek”, een tijdschrift dat gemaakt is samen met bioloog Freek Vonk.

Okki

Okki 1

De Okki was een tijdschrift voor de eerste en tweede klas van de lagere school. Het verscheen voor het eerst in 1953.

Okki is een afkorting voor Onze Kleine Katholieke Illustratie. Het was in de beginjaren een duidelijk katholieke blad. Er stonden veel aan de Bijbel ontleende verhaaltjes in met een moraliserende ondertoon. Elk nummer moest voordat het gedrukt werd, goedgekeurd worden door een bisschoppelijk censor.

Tijdens de ontkerkelijking en ontzuiling verdwenen geleidelijk de verwijzingen naar het katholieke geloof en werd het een algemeen tijdschrift. Het leerzaam karakter bleef behouden. De Okki stond vol met oefeningen in algemene vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en puzzels oplossen.

Taptoe

Voor de Katholieke kinderen van 8 tot 11 jaar was er vanaf 1953 de Taptoe. In de eerste jaren was ook dit blad ook nogal stichtelijk van karakter. Maar net als de Okki werd de Taptoe eind jaren zestig van de vorige eeuw  steeds meer een algemeen tijdschrift voor alle kinderen. Het werd een blad vol populair wetenschappelijke artikelen, spannende verhalen en strips.

Taptoe 2

Taptoe 1

Kerst & Vakantieboek

De uitgifte van beide bladen liep gelijk met het schooljaar en abonnementen liepen vaak via de lagere school.

Twee keer per jaar verscheen de Okki & Taptoe in boekvorm. Aan het begin van de Kerstvakantie was er het Kerstboek en aan het einde van het schooljaar het vakantieboek.