Kapel van het Kindje Jezus van Praag

Bepaalde delen van het terrein van St. Anna te Heel ademen nog sporen uit het verleden. Zo staat er in een hoekje van het terrein een kapelletje. Een gedenksteen meldt, dat het gebouwtje op 4 oktober 1938 ingezegend is.

Het kapelletje is gewijd aan het Kindje Jezus van Praag.

In 1628 kreeg in Praag de kloosterorde van de ongeschoeide karmelieten een 45 cm hoog wassen beeldje van het Goddelijk kindje Jezus ten geschenke. Er ontstond in Praag een verering van het beeldje waaraan vele wonderen werden toegeschreven.

In 1938 werd in Beek (L) door de Karmelietessen een nieuwe klooster gesticht. De eerste overste, zuster Joanna a Cruce, propageerde zeer nadrukkelijk de verering van het Kindje Jezus van Praag. Er ontstond daar zelfs een soort bedevaartsoord.

Haar inspanningen leidden ertoe dat ook de zusters van Sint Anna een kapelletje lieten bouwen voor het Kindje Jezus van Praag. Evenals het origineel draagt het beeldje in het kapelletje een kroon. De rechterhand is zegenend opgeheven en in de linkerhand heeft het een wereldbol.

Het origineel staat in Praag in de Maria Victoriakerk. Het heeft een kostbare garderobe van meer dan 85 kledingstukken.Ook tegenwoordig worden er nog wonderen aan hem toegeschreven en ieder jaar bidden er tienduizenden gelovigen tot dit beeldje.

Voor het kapelletje staan twee stenen zitbanken. Ze zijn gemetseld met dezelfde massief bruine natuursteen waarvan ook een deel van de nabijgelegen kerk van Sint Anna is gebouwd. Die kerk is omstreeks 1930 gebouwd.

De Kapel is gelegen aan het Schoolhof in Heel.

De kapel is te bereiken via het Schoolhof in Heel.

error: Content is beschermd.