Je bekijkt nu Kasteel Heel

Kasteel Heel

Kasteel Heel heeft een lange geschiedenis. Er liggen plannen om het vervallen kasteel te restaureren en er zorgappartementen te realiseren.

Chateau Heel

“Restauratie chateau Heel gered” stond in dagblad “de Limburger”. Wie het terrein van het voormalige Kasteel Heel bezoekt ziet een troosteloze vlakte, bergen steenafval en de resten van een kasteel dat nog vaag herinneringen oproept aan een rijk verleden.

Lees hier het artikel uit “de Limburger”.

Erfgoed

Kasteel Heel is Heelder erfgoed. Het maakte lange tijd onderdeel uit van het klooster Sint Anna. De geschiedenis van Kasteel Heel is echter daarvóór eeuwenlang verbonden geweest met de familie De Horion, een familie waarnaar in Heel een straat is vernoemd.

Kasteel Heel De Horionstraat naambordje Heemkring Heel

Zij waren van 1540 tot 1804 de bewoners van Kasteel Heel en bouwden het uit tot een imposant gebouwencomplex.

Kasteel Heel in de 18e eeuw
Kasteel Heel rond 1840

Klooster

Het kwam daarna in handen van de Maastrichtse handelaar Hubert Frans Hermans. In 1880 werd het verkocht aan de Heerlense priester Petrus Savelberg die er een kloostercongregatie huisvestte. Die legde zich toe op de opvang van mensen met een beperking. De congregatie groeide uit tot één van de grootste klooster van Nederland. In de jaren zeventig van de vorige eeuw voldeden de gebouwen niet meer en op het terrein werden nieuwe onderkomens gebouwd.

Sint Anna - periode 1970

Zorgcomplex

Het kasteel kwam leeg te staan en raakte in verval. Nu is het in handen van Klooster BV dat in het kasteel dertig zorgappartementen wil realiseren.

Klik hier voor meer informatie over het project van Klooster BV.

Daarnaast zijn er plannen om rond het kasteel huurwoningen voor ouderen te bouwen. De kapel en het gebied eromheen moeten een recreatieve invulling krijgen. De Gemeente Maasgouw werkt daaraan mee, maar eist wel dat het kasteel gerenoveerd wordt. De plannen dreigden te stranden omdat renovatie van het kasteel te duur bleek. Om het betaalbaar te maken wordt nu het aantal woningen uitgebreid.

Impressie Kloosterhof - Chateau Heel

Erfgoed en verhalen

In het verleden is veel van het erfgoed van Heel verloren gegaan, opgeofferd aan een vernieuwingsdrang die geen oog had voor wortels in het verleden.

Met de renovatie van Kasteel Heel wordt gelukkig nog íéts behouden van het rijke verleden van het dorp; een plek met verhalen en een plek waar we tastbaar verbonden worden met onze geschiedenis.

error: Content is beschermd.