Je bekijkt nu Kompaswoningen

Kompaswoningen

Op het voormalige terrein van Klein Bethlehem worden kompaswoningen neergezet. Daar werden vroeger (wees)kinderen opgevangen. De woningen die nu geplaatst worden zijn kleine huurwoningen, bestemd voor mensen die acuut onderdak nodig hebben en nog geen andere betaalbare woning hebben gevonden.

Kompaswoningen

Op een onbebouwd stukje grond aan de Meester Delhoofenstraat is een grondverzetbedrijf bezig met het egaliseren van het terrein. Er komen daar acht zogenaamde kompaswoningen te staan.

Dat zijn kleine huizen (tiny houses) die er voor een periode van 10 jaar geplaatst worden. Ze zijn, voor een maximale periode van twee jaar, te huur bij woningbouwvereniging Wonen Limburg.
De woningen zijn onder andere bestemd voor 1 of 2 personen en gezinnen die acuut, voor korte tijd, onderdak nodig hebben. Het is de bedoeling dat ze binnen twee jaar doorstromen naar een reguliere huur- of koopwoning.

Kaart: Locatie van de kompaswoningen

De locatie van de kompaswoningen
Bouwput met op de achtergrond "Klein Bethlehem"
"Klein Bethlehem"

Klein Bethlehem

Het terrein waarop de woningen geplaatst worden hoorde vroeger tot het ommuurde binnenterrein van Klein Bethlehem. De geschiedenis van dat instituut gaat terug tot 1879. De Kleine Zusters van de Heilige Joseph startten er in dat jaar een bewaarschool. In 1880 werd het ook een weeshuis.

Een aantal zusters verhuisde destijds met weeskinderen, vanuit klooster Sint Anna, naar het gebouw aan de Dorpsstraat. Door een grote toename van het aantal internaat kinderen vonden in de loop der tijd tal van uitbreidingen en verbouwingen plaats. Na de afronding van een grote verbouwing in 1936 lag er een imposant en ommuurd gebouwencomplex. Een deel van de muur is nog steeds aanwezig. Ze vormt nog steeds de afgrenzing met de naastgelegen boerderij.

Foto: Weeskinderen vonden onderdak op Klein Bethlehem

Het ommuurde complex
Rechts: de nog aanwezige muur

Een nieuwe bestemming

Door veranderende inzichten over de opvang van kwetsbare kinderen werden de grote internaten gesloten. De internaat kinderen gingen naar kleinschalige wooneenheden in Heel, Roermond, Roggel en Weert.

In 1990 kwam een einde aan de Stichting Klein Bethlehem. De gebouwen en het terrein kregen een nieuwe bestemming. Het klooster werd grotendeels afgebroken. Het middendeel van het hoofdgebouw werd onderdeel van een appartementencomplex. Op het binnen- en achterterrein werden seniorenwoningen gebouwd.

Met de bouw van de kompaswoningen krijgt het laatste, onbebouwde een deel van het terrein, weer de functie van opvangplek voor mensen – jong en oud – die (tijdelijk) behoefte hebben aan een woonplek. Ze vinden er onderdak, net zoals destijds de kinderen op Klein Bethlehem.

NIET VERGETEN
5/5

Mis het niet!

Zaterdag 7 mei – 19.00 uur – St. Stephanuskerk – Heel

Toegang Gratis

error: Content is beschermd.