Je bekijkt nu Mooder Maas

Mooder Maas

Mooder Maas; haar zegeningen en haar nukken.

De regenrivier

Het heeft weer veel geregend de afgelopen tijd. De Maas staat hoog en de stuw in Linne verwerkt, met donderend geweld, enorme hoeveelheden water.

De Maas ontspringt op het Plateau van Langres in Frankrijk. Ze slingert zich via België naar Nederland om daar, na 950 kilometer, uit te stromen in de Noordzee.
In Nederland is de Maas circa 250 kilometer lang en over die afstand daalt ze zo’n 45 meter.

De Maas krijgt haar aanvoer van vele kleine en grote stroompjes die het water vanuit Frankrijk en België afvoeren richting de zee. Ze is een regenrivier, en in de zomer, als het weinig regent, is het peil daardoor vaak laag. In vroeger tijden hadden schippers veel last van de wisselende waterstanden. Tegenwoordig zijn er stuwen en sluizen die ervoor zorgen dat scheepvaart bijna altijd mogelijk is.

Stroomgebied Maas (Bron: wikipedia)

Vruchtbare uiterwaarden

Ondanks dijken en stuwen treedt de Maas geregeld buiten haar oevers. In het nabije verleden overstroomden de uiterwaarden zelfs jaarlijks. Van “de Weerd” in Horn tot de boeren van Pol; jaarlijks kregen ze natte voeten. In de wintermaanden, als het flink gevroren had, kon op de ondergelopen weilanden geschaatst worden.

Hoogwater op de Polderwaeg ca. 1940

Dat “oeverloos gedrag” van de Maas zorgde in het verleden ook voor welvaart. Het laagje slib dat bij elke overstroming achterbleef zorgde, net als in het Oude Egypte, voor vruchtbare akkers, grazige uiterwaarden en “dieke boeren”.

Mooder Maas

Tegenwoordig probeert men met verbreding en verhoging van de dijken de overlast te beperken. Dat levert echter weer nieuwe problemen op. De kleintjes waren over het hoofd gezien; de beken en sloten die uitwateren op “Mooder Maas”. Overstromingen in de beekdalen waren het gevolg.

Geloof, hoop en liefde

Vroeger werd iedere avond gebeden om bescherming tegen water en vuur. Onze voorouders kenden de kracht van de elementen en de onberekenbaarheid. Zij hadden geloof en hoop, wij hebben kennis en de liefde voor technisch vernuft. Of we daarmee onze voeten droog houden?

Animatie

In 2:23 minuten legt Rijkswaterstaat uit waarom er laagwater kan ontstaan op de Maas, wat dit voor gevolgen kan hebben en welke maatregelen er genomen worden.
Er wordt ook verteld over de bijzondere spaarbekkens langs de sluis in Panheel.

  • Berichtcategorie:Landschap
  • Bericht auteur:
error: Content is beschermd.