Je bekijkt nu Rodrigo

Rodrigo

Wie was Pedro Rodrigo en wat bracht hem naar Heel?

Familiegeschiedenissen

In het verleden hebben zich een aantal stamboomonderzoekers hun familiegeschiedenissen nagespeurd en die aantrekkelijk gepresenteerd. Jan Coolen deed dat met zijn “Kroniek Coolen” en er is een mooi boek over de familie Van Ass. In die werken wordt niet alleen een familielijn getekend, maar krijgen de voorouders vlees en bloed door verhalen en foto’s. We ontmoeten mensen in de tijd en de omstandigheden waarin ze leefden.

Speurtocht

In een eerder blogverhaal verwezen we naar het boek van M.J.A. (Out) Cuijpers-Janssen). Ze beschreef daarin, vrij zakelijk en zonder al te veel context, de stambomen van de families Brouns, Bijlmakers, Janssen en Scheepers.
Bij één van de voorvaderen van de familie Scheepers werd vermeld dat hij diverse grote reizen maakte. Dat was, voor uw bloggende historicus, het begin van een speurtocht die het prachtige verhaal opleverde van Jean Scheepers (1854-1946), een spoorwegemployé, die na zijn pensionering een aantal verre reizen ondernam.

De blogverhalen over Jean Scheepers teruglezen:

Stamboomonderzoek voor beginners

Dat speuren naar voorouders en hun geschiedenis kan uitermate boeiend zijn. Maar hoe begin je zo’n zoektocht en welke problemen kun je daarbij tegenkomen. Om u op weg te helpen start in het Regionaal Historisch Informatie- en Documentatiecentrum (RHIDOC) in Thorn daarom in november een cursus stamboomonderzoek voor beginners.

Dat speuren in de geschiedenis van voorvaderen een echte ontdekkingsreis kan worden, bleek uit het verhaal van Jean Scheepers.

In de familielijn van de familie Bijlmakers (ook in het boek van Cuijpers-Janssen) stond ook een aanwijzing die verwees naar een grote periode uit de vaderlandse geschiedenis.

Rodrigo

In het boek lezen we dat Leonardus Bielmakers (1667-1730) in 1707 in Heel trouwde met Maria Rodrigo  (1684- …). De naam Rodrigo verwijst naar een Spaanse achtergrond. Naspeuring in de doop-, trouw- en overlijdensregisters van de Heelder parochie leverde, als oudste vermelding van een inwoner met die naam, Petrus Rodrigo op. Hij was geboren ergens vóór 1646. In 1666 trouwde hij in Heel met Anna Hoebe.

Het Spaanse leger

Hoe was de die Rodrigo in Heel terecht gekomen. Zijn vader was misschien als soldaat met het Spaanse leger naar de Nederlanden gekomen om Willem van Oranje en de protestanten een kopje kleiner te maken. Na zijn diensttijd was hij wellicht niet meer teruggekeerd naar Spanje maar had zich in de Spaanse Nederlanden gevestigd. Zijn zoon Petrus (Pedro?) had in Heel zijn liefde gevonden en zich daar gevestigd.

Spaanse soldaten tijdens de 80-jarige oorlog

Kleine verhalen – grote geschiedenissen

Daarmee zitten we met slechts een kleine verwijzing midden in het leven van mensen die ooit, uit andere streken en landen, naar Heel kwamen en deel werden van de Heelder gemeenschap. Maar we zitten dan ook in het grote verhaal van de tachtigjarige oorlog (1568-1648): de strijd tussen de katholieke Spanjaarden en de Hollandse protestanten.

Het eigen familieverleden ontdekken

Begint het u historisch te kriebelen en krijgt u trek in een uitdagende verkenningstocht in uw eigen familieverleden? De cursus stamboomonderzoek (genealogie) kan u op weg helpen. Helemaal mooi zou dan zijn als u de resultaten deelt met Heemkring Heel.

Meer informatie en aanmelding voor de cursus stamboomonderzoek:

Peter Roost (RHIDOC)
E-mail: peter.roost@kpnmail.nl
Cursuslocatie: Wijngaard 8 Thorn (voormalige gemeentehuis)
Start cursus: 13 november – 19.30 uur
Aantal bijeenkomsten: 6
Kosten: € 50,–

Cursus oud-schrift

Voor gevorderde familiespeurders is er een cursus oud-schrift voor beginners waarin aandacht wordt besteed aan het lezen en begrijpen van teksten uit de periode 1550 tot 1800. Die cursus (12 bijeenkomsten) start op 15 november om 13.30 uur. De kosten zijn € 100,– en de cursus word gegeven in het Cultuurhuis, Wijngaard 8 (oud gemeentehuis) Thorn. Info en aanmelding: peter.roost@kpnmail.nl

error: Content is beschermd.