Romeinse graven in Heel

Op het terrein van de Stichting Daelzicht zijn in 2009 meer dan tweehonderd graven uit de Romeinse tijd blootgelegd. In die graven uit de periode van de 1e eeuw tot de 3e eeuw na Christus, bevond zich een enorme hoeveelheid grafvondsten.

Olielampje Romeins

Er werd onder meer een bronzen olielampje aangetroffen. In 2010 werd dat lampje uitgeroepen tot de Limburgse vondst van het jaar.

Ook stuitte men tijdens het graven op het tracé van een Romeinse weg.

Naast de Romeinse graven werden ook graven aangetroffen uit de Late IJzertijd. Dat is de periode die duurde van 250 tot 12 voor Christus.

De opgravingen en de vondsten geven ons meer kennis over het Romeins verleden van Heel. De aanwezigheid van de graven is een aanwijzing dat Heel destijds een belangrijke plaats is geweest.

Langs Limburgs Wegen

In de serie “Langs Limburgs Wegen” een interview met archeologen Jacques Geraedts en Lieke van Diepen over de vondst van het Romeins grafveld in Heel.

error: Content is beschermd.