Inventarisatie kerkhof Heel

Op het kerkhof van Heel liggen graven die extra aandacht verdienen. Soms is dat vanwege de bijzondere vorm of de gebruikte materialen. Vaak ook omdat er bijzondere verhalen aan verbonden zijn.

Heemkring Heel gaat de komende periode die graven inventariseren, beschrijven en de verhalen vastleggen.

Kerkhof Heel Heemkring Heemkunde

Die kennis en verhalen gaan we delen. Dat doen we via de website en ons magazine “Heemkring Heel”. Ook worden kerkhofwandelingen en lezingen georganiseerd.

De rapportage gebruiken we om financiering te zoeken voor onderhoud en restauratie van een aantal bijzondere graven die in zeer slechte staat verkeren. Dat doen we samen met onze partner in dit project, de “Kerngroep Parochie Heel”.

Het graf met de handjes

De verhalen van het Heelder kerkhof laten nog even op zich wachten. Daarom alvast een mooi verhaal over het graf met de handjes op het oud kerkhof van Roermond.

error: Content is beschermd.