Je bekijkt nu Sint Merte

Sint Merte

Sint Merte is een feest van licht, warmte en delen met elkaar. Voor kinderen en hun ouders is er op 12 november om 17.30 uur een viering van “Sint Merte”, maar kan Sint Maarten ook inspireren om iets te doen aan problemen als gevolg van de hoge energieprijzen? En we hebben een overzicht van de overledenen van het afgelopen jaar.

Martinus van Tours

In 397 0f 400 (daar zijn de geleerden het niet over eens) overleed Martinus de bisschop van Tours, een stad in Frankrijk. Bij ons is Martinus bekend als Sint Merte, de naamgever van een jaarlijks lichtjesfeest. Hij maakte zich onsterfelijk door een goede daad. Als officier in het leger had hij oog voor de noden van anderen. Het verhaal gaat dat hij de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf die warmte nodig had.

Martinus deelt zijn mantel

Sint Merte

Martinus werd in zijn latere leven bisschop. Hij bekeerde heidenen, en liet afgodsbeelden verbranden. De Kerk zag in hem een groot voorbeeld en gaf hem de status van heilige. Zijn overlijdensdatum, 11 november, werd een speciale feestdag.

Die wordt nog steeds, de avond vóór Sint Maarten, gevierd met lampionnen en een feestvuur. Vroeger werden die lampionnen gemaakt van uitgeholde bieten met een kaars erin. Tijdens “Sint Merte” trekt de jeugd met lichtjes naar de “Sint Mertehoup” die in brand wordt gestoken. Die brandstapel is wellicht een herinnering aan de brandende afgodsbeelden van bisschop Martinus.

Delen

Sint Merte is een feest van licht en warmte, maar herinnert ook aan een goede daad: het delen van de mantel met iemand die het koud heeft.
De hoge energieprijzen hebben duidelijk gemaakt dat ook in onze tijd licht en warmte niet voor meer voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Met een prijsplafonds en energiecompensatie probeert de overheid te voorkomen dat een grote groep Nederlanders in de kou komt te staan.

Met een dak vol zonnepanelen, een warmtepomp of een goed geïsoleerd huis zit je er warmpjes bij, zeker als je dan ook nog een gunstig energiecontract hebt dat nog een tijdje doorloopt.
Die luxe is niet voor iedereen weggelegd. De oproep om de energiecompensatie van € 190 te doneren voor gezinnen die door de hoge energieprijzen in grote financiële problemen zijn geraakt, past naadloos bij Sint Maarten: (warmte) delen met een ander.

Aktiviteit

Sint Maartenviering

Zaterdag 12 november om 17.30 uur.
Start: in de kerk

Voor de kinderen van Heel en hun ouders heeft Jeugdwerk Hepapolos, op zaterdag 12 november, een Sint Maartenviering georganiseerd die ook in het teken staat van licht (de lampionnen) warmte (de brandstapel) en delen met een ander (speelgoed voor kinderen uit arme gezinnen). De viering start om 17.30u in de kerk. Heemkring Heel verzorgt de vertelling van het verhaal van St. Maarten.

Allerzielen

De overledenen van het afgelopen jaar

Afgelopen week was de Allerzielenviering. We geven hierbij het overzicht van overledenen die sinds de vorige Allerzielen in de parochie Sint Stephanus hun uitvaart hebben gehad.

Opmerking: Dit is geen overzicht van alle overledenen in Heel. Over dat overzicht beschikken wij helaas niet.

error: Content is beschermd.