Bieb Heel 120 jaar jong

Bieb Heel 120 jaar jong

Op woensdagavond 8 april 2020 viert Heel dat 120 jaar geleden de bibliotheek werd opgericht.

Heemkring Heel en Bibliocenter Heel zijn bezig met de voorbereidingen voor een feestelijke bijeenkomst.

Wij nodigen u uit om dat met ons in de bieb te vieren.

We vertellen die avond verhalen van vroeger en blikken vooruit naar de bieb van de toekomst.

Er staan tijdcapsules met “Verboden boeken” en er is een expositie van foto’s en documenten.

Ook is er de prijsuitreiking voor leerlingen van basisschool “de Sleye” die zich creatief verdiepten in het thema “verboden boeken”.