Je bekijkt nu Bommen en granaten

Bommen en granaten

Bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog leveren nog steeds gevaar op, ook bij de dijkwerkzaamheden in Pol. Hoe probeert men een explosie te voorkomen?

Bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog

In de bodem van Heel zijn bommen en granaten achtergebleven uit de Tweede Wereldoorlog. Als er gewerkt wordt in de bodem levert die oude munitie nog steeds gevaar op. Om het risico van een ontploffing te beperken worden gespecialiseerde bedrijven ingehuurd om de bodem te controleren.

Verwijdering van het dijklichaam langs de weg naar Pol

Dijkversterking en onderzoeken

In en rond Pol vinden momenteel grootscheepse grondwerkzaamheden plaats. De dijken langs de Maas worden versterkt om een dijkdoorbraak bij hoog water te voorkomen.

Archeologische sporen

Bij zulke ingrijpende werkzaamheden worden standaard een aantal vooronderzoeken gedaan. Zo wordt er gekeken of er in het gebied nog interessante archeologisch sporen aanwezig zijn. Aan de Wessemerweg, bij de Sleijebeek, zijn in het verleden resten gevonden uit de Romeinse tijd. Daarom wordt in het gebied, voorafgaand aan de werkzaamheden, een aantal grondboringen verricht. Dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat aanwijzingen over het Romeins verleden niet verloren gaan.

Explosieven

Ook wordt er onderzoek gedaan naar explosieven, die misschien nog in de grond zitten.Langs de Maas is flink gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat onderzoek gebeurt onder andere door het bestuderen van verhalen, oude kaarten en luchtfoto’s. Maar ook in het gebied zelf wordt veldonderzoek gedaan. Op dit moment gebeurt dat bij de dijk langs de weg van Heel naar Pol. Het dijklichaam is daar, met grote grondverzetmachines, (gedeeltelijk) verwijderd. Dat gebeurt tot de (oude) landschapshoogte van het gebied, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Een deel van het dijklichaam is afgegraven
Zoeken naar munitie uit de oorlog
De meetwagen

Op zoek naar bommen en granaten

Met speciale meetapparatuur wordt de ondergrond in kaart gebracht. Het apparaat “kijkt” tot twee meter diepte of er explosieven aanwezig zijn. Dieper dan twee meter worden meestal geen projectielen aangetroffen. Dieper liggende munitie levert voor de werkzaamheden ook geen gevaar op, omdat er weer een dik dijklichaam bovenop komt.

Na een grondige controle kan de aannemer weer verder met de werkzaamheden aan de dijk.

error: Content is beschermd.