De das wordt bedreigd

De das wordt bedreigd

De das wordt in zijn bestaan bedreigd. Ondanks beschermende maatregelen heeft hij het moeilijk, ook in onze regio. Woningbouw eist z’n tol maar ook het voedsel zoeken is niet zonder gevaar.

Beschermd

Afgelopen periode stonden artikelen in de media over het vangen van dassen in verband met een woningbouwproject, nabij de televisietoren in Roermond. De das is een beschermde diersoort en een dassenburcht mag niet beschadigd of vernield worden. Toch moest de das er verdwijnen en werd er door de provincie ontheffing verleend vanwege woningbouw in het gebied.

De das en ’t Kempke in Heel

Ook in Heel is al sinds mensenheugenis de das aanwezig. In de jaren zestig lagen er al dassenburchten in ’t Kempke, een natuurgebied op het terrein van Stichting Daelzicht. Een inwoner uit Heel, Hugo Vallen (1887-1971), heeft destijds een belangrijke rol gespeeld bij het beschermen van de das. Die dreigde toen volledig uit Nederland te verdwijnen. In de volgende uitgave van het Tijdschrift Heemkring Heel publiceren wij daarover een uitgebreid artikel.

Voorzichtig herstel aantal dassen

In 1900 leefden er circa 12.000 dassen in Nederland. In 1980 was dat aantal teruggelopen naar circa. 1.200. Tegenwoordig gaat het, dankzij beschermingsmaatregelen, weer wat beter met het aantal dassen. Naar schatting zijn er in Nederland weer 5.000 á 6.000 exemplaren.

Versnipperd landschap

Toch heeft de das het, ondanks beschermende maatregelen, niet gemakkelijk. Door de versnippering van het landschap is het voor de das steeds lastiger om dicht bij de burcht ongestoord voedsel te vinden. Een zeer belangrijk onderdeel van het dassenvoedsel zijn regenwormen. Weilanden zijn daarom ideaal voor de voedselzoekende das.

Autoverkeer

In ons dichtbebouwde landschap moet ze daarvoor vaak een weg oversteken. Het autoverkeer vormt tegenwoordig de grootste bedreiging voor de voedsel zoekende das. Jaarlijks worden er naar schatting 1000 doodgereden. Dat is bijna 20% van de totale populatie. Een das kan vijftien jaar oud worden. Doordat zoveel dassen in het verkeer sneuvelen is de gemiddelde leeftijd in Nederland slechts vijf jaar.

De fatale oversteek

In Panheel liggen, in de buurt van het kanaal en de A2, een aantal weilanden. Ook die worden op de nachtelijke voedseltochten van de das bezocht. Bij de weg van Panheel naar Wessem, vlak achter de brug, ging het afgelopen week mis. Bij het oversteken werd er een aangereden. Het prachtige dier met de fraaie zwart/wit getekende kop en een totale lengte van 85 cm, overleefde de klap niet.

Das - aangereden Panheel - Heemkring Heel
Doodgereden das bij Trambrug in Panheel
Das - kop - Heemkring Heel
Karakteristieke zwart/wit tekening
Das - aangereden - kaart - Heemkring Heel
Rode cirkel: Plaats waar de das aangereden werd
Das - aangereden - opgeruimd gemeente - Heemkring Heel
De das opgehaald

Meer informatie

Kijk HIER voor meer informatie over de bescherming van de das.

  • Berichtcategorie:Natuur
  • Bericht auteur: