Je bekijkt nu De toekomst en het verleden

De toekomst en het verleden

Omgevingsvisie

Maasgouw heeft, net als iedere gemeente in Nederland, een omgevingsvisie opgesteld. Dat is een heel belangrijk document. Het beschrijft in grote lijnen de toekomst van de gemeente.

In het omgevingsplan komen zaken aan de orde als bouwen in de gemeente, waar mogen bedrijven zich vestigen en wat gebeurt er met de bestaande recreatieparken. Per kern staat er bijvoorbeeld welke ontwikkelingen de gemeente als gewenst ziet.

De omgevingsvisie bekijken? Klik op de knop en ga daarna, aan de linkerkant van het scherm naar documenten. Klik daarop. U ziet dan het document “beleidsdocument”.

Communicatie

Het is jammer dat het stuk de communicatieve helderheid mist die je van een dergelijk belangrijk document zou verwachten. De lezer haakt snel af bij een veelheid van vage begrippen waarvan de samenhang en de betekenis onduidelijk is. Alleen bij ingewijden gaat een belletje rinkelen als woorden voorbij komen als: doelen, ambities, omgevingsplan, omgevingsvisie, keuzenotities, basisprincipes, omgevingswaarden en raamwerk.

Voor de geïnteresseerd burger is er echter op 7 oktober vanaf 19.00 uur een bijeenkomst in C.C. Don Bosco. U kunt zich, uiterlijk 5 oktober, aanmelden door een mail te sturen naar m.geurts@gemeentemaasgouw.nl

De toekomst van historie en cultuur van Heel

Heemkring Heel heeft alvast gekeken wat er over de historie en de cultuur van Heel in de omgevingsvisie staat en geeft alvast een aantal opmerkingen.

  1. De gemeente schrijft dat het belangrijk is de cultuurhistorie in Maasgouw te behouden. Voor de historische kernen Thorn, Stevensweert en Wessem biedt dat kansen voor recreatie en toerisme.

Heel wordt níét genoemd. Toch is het een kern waar kansen liggen. Zo heeft het dorp 8 rijks- en 9 gemeentelijke monumenten, een rijk kloosterverleden waarvan gelukkig nog elementen in het dorp aanwezig zijn en een bijzondere Romeins verleden.

De parels van Maasgouw
  1. In de omgevingsvisie staat geschreven dat Heel, over uniek archeologisch erfgoed beschikt. Met die constatering zijn we heel blij. 

Dat is een erkenning van de grote waarde van de gevonden Romeinse grafveld in Heel, het op twee na grootste in Nederland.Er zijn daar zeer rijke vondsten gedaan die nu te bewonderen zijn in bijvoorbeeld het Museum voor Oudheden in Leiden en het Limburgs Museum in Venlo. In Heel zelf is daarvan weinig bekend en er is ook niets van te bewonderen. Daar moet verandering in komen.

Archeologisch erfgoed
  1. In de omgevingsvisie staat daarover een zeer algemene constatering dat we zuinig moeten zijn op onze monumenten en op ons archeologisch erfgoed. In de visie lezen we in algemene bewoording dat er voor monumenten gestreefd wordt naar behoud en doorontwikkeling. Over archeologie staat dat er gekeken moet worden naar een betere ontsluiting.

Uitdagend en samenhang

Heemkring Heel dringt erop aan de visie en doelen voor cultuur- en historisch Heel uitdagender en meer in samenhang te formuleren. Ze moeten verbonden worden met andere doelen zoals het opknappen van de Dorpsstraat, meer groen in het dorp en het stimuleren van een aantrekkelijk horeca-aanbod en mogelijkheden om het verleden mogelijk te presenteren.

Samenhang creëren

Heel heeft de potentie om uit te groeien tot één van de cultuur-historische parels in Maasgouw. De omgevingsvisie biedt nieuwe kansen en mogelijkheden. Die moeten dan wel nadrukkelijk als ambitie opgenomen worden in de nieuwe omgevingsvisie.

Meedenken over de toekomst

Inwoners kunnen bij de gemeente hun mening over de plannen kenbaar maken. Tot  4 november is er de mogelijkheid om aanpassingen in te dienen; zienswijzen heet dat in gemeentelijke taal.

  • Berichtcategorie:Beleid
  • Bericht auteur:
error: Content is beschermd.