Dijken

Dijken

Hoog water

Waterschap Limburg gaat Heel beter beschermen tegen de gevolgen van hoog water. De weersomstandigheden worden extremer en de Maas krijgt daardoor meer water te verwerken. Dat levert gevaar op voor de dijken. Die moeten daarom versterkt worden.

Sterker en stabieler

Langs de Wessemerweg en in Pol hebben de dijken de goede hoogte, maar ze zijn niet stabiel genoeg. Er komen daarom dijken die breder en sterker zijn.

De bomen langs het dijktraject worden verwijderd. Ze staan te dicht langs de dijk. Als bomen omwaaien, dan kunnen er gaten in de dijk ontstaan.

Foto 1: Ook deze 52 populieren worden gerooid

Ook de Sleybeek wordt aangepakt. Die stroomt deels vlak langs de dijk. Dat is niet goed voor de stabiliteit ervan.

Wat gaat er gebeuren?

Een aantal dijken wordt verbreed en versterkt. Op de kaart zijn die oranje gekleurd.

Dijkverbreding en versterking gebied Wessemerweg - Pol
Foto 2: Er komt een nieuw stuk dijk aan de Wessemerweg
Foto 3: Beginpunt Sleybeek in Panheel

Aan de Wessemerweg komt er een stuk dijk bij. De bestaande dijk wordt daar verbonden met het hoger gelegen gebied aan de Wessemerweg. Door die ingreep wordt de Sleybeek afgesloten.

Vanaf dat punt vervalt de Sleybeek richting Panheel. De dijk kan daar dan niet meer onderspoelen en verzwakken door overstromingen van de beek.

Vanaf de nieuwe dijk aan de Wessemerweg blijft de Sleybeek bestaan. Er komt wel een extra wateraanvoer vanuit de Polderveldplas in verband met de doorstroming.

Wanneer wordt begonnen en wanneer is het klaar?

Volgens het Waterschap Limburg start de uitvoering in het laatste kwartaal van 2021. De werkzaamheden zullen eind 2022 afgerond zijn.

Kijk hier voor meer informatie over de plannen.

Als voorbereiding op de plannen voerde Waterschap Limburg gesprekken met bewoners en bedrijven in Heel. Waterschap Limburg maakte daar een promotiefilmpje over.

Opmerking: in het filmpje wordt gesproken over overstromingsgevaar door hoogwater vanuit Zwitserland en Oostenrijk. Dat is echter niet correct. De Maas krijgt haar water uit Frankrijk en België.