Je bekijkt nu Heelzorg

Heelzorg

Heelzorg: een blogverhaal over plannen, mooie verhalen en monumenten in verval.

Uitstel

Een artikel in “de Limburger” van 12 mei stemt niet vrolijk. De restauratie van Kasteel Heel en de kapel van Sint Anna is wéér uitgesteld. Sinds 2002 staan de panden leeg en ze verkeren in een steeds verdergaande staat van ontbinding. Veel plannen zijn gepasseerd, en alweer is alles in de wacht gezet. Deze keer vanwege Corona, crisis op de bouwmaterialenmarkt en de oorlog in Oekraïne. Intussen lopen vandalen in en uit, en de projectontwikkelaar maakt geen aanstalten om de restanten van de twee monumenten te beschermen.

Veel plannen zijn inmiddels gepasseerd
Weer uitstel restauratie kasteel en kapel

Erfgoed en Canon

De gemeenteraad heeft in 2020 een “Erfgoedcommunicatieplan” vastgesteld. Maasgouw wil de inwoners meer bewust maken van de cultuurhistorie in de gemeente. Als startpunt is gekozen voor het opstellen van een Canon van Maasgouw: een verzameling verhalen over de geschiedenis van de verschillende dorpskernen. De historische stichtingen en verenigingen, waaronder Heemkring Heel, zijn gevraagd om een bijdrage te leveren.

Opwarmertjes

De gemeente heeft door een gespecialiseerd bureau een aantal korte opwarmertjes laten maken.
Afgelopen weken verschenen deze korte Canonverhalen op de website van de gemeente en in de plaatselijke mededelingenblaadjes (voor zover die bezorgd werden). Voor Heel was er een verhaaltje gemaakt over Heelzorg. Die Canonverhalen moeten trots opleveren bij de inwoners en nieuwsgierigheid bij bezoekers om al dat moois te bekijken en te beleven.

Klik Hier voor het canonvenster Heelzorg.

Screenshot website gemeente Maasgouw

Heelzorg

Maar alle stoere beleidsplannen en mooie Canonverhalen ten spijt, straks valt er in Heel van de kloosters niets meer te zien en te beleven. De gemeente zou hier daadkracht mogen tonen en passende maatregelen moeten eisen om het totale verval van de kloostergebouwen, ons erfgoed, te voorkomen. Dat zou pas echte Heelzorg zijn.

error: Content is beschermd.