Heemkring Heel 1 jaar

Heemkring Heel 1 jaar

Heemkring Heel viert 1-jarig bestaan


Heemkring Heel bestaat 1 jaar. Op 30 oktober werd, tijdens een corona-proof bijeenkomst, dit heuglijke feit gevierd in de aula van basischool “de Sleye”. De Heemkring presenteerde tijdens die bijeenkomst haar eerste tijdschrift “Heemkring Heel” en ook werd de tentoonstelling “Bibliotheek Heel – 120 jaar jong” gepresenteerd.

Van volksbibliotheek tot community center

De aula van basisschool “de Sleye” was omgetoverd tot een gezellige, corona-proof, ontmoetings- en expositieruimte. Langs de wanden stonden fotopanelen die een beeld gaven van een dorpsbibliotheek, die zich ontwikkelde van volksbibliotheek tot community center; een plek waar je niet alleen boeken leent en cursussen kunt volgt, maar waar je elkaar ook kunt ontmoeten bij een kopje koffie.

Een rijk verleden

Heemkring Heel is aan één van die ontmoetingstafels in de bieb ontstaan. Een aantal inwoners maakte zich zorgen over het verdwijnen van het erfgoed in Heel. Ze waren van mening dat het rijke verleden van het dorp meer aandacht verdient.

Ze ontdekten dat in Heel de eerste boerenleenbank is opgericht en dat het dorp in 1900, als één van de eerste gemeenten, een volksbibliotheek kreeg.

Bibliotheek Heel 120 jaar

Samen met Bibliocenter, de organisatie waaronder de bibliotheek van Heel valt, werd een fototentoonstelling gepland om het 120-jarig bestaan te vieren. Ook werd er een tentoonstelling over “verboden boeken” voorbereid. Door de corona-pandemie kon dat allemaal niet doorgaan.

Uiteindelijk is gekozen voor een tentoonstelling waarbij, aan de hand van zestien panelen, de ontwikkeling van 120-jaar bieb in Heel wordt gepresenteerd.

Bibliotheek Heel 120 jaar jong Heemkring Heel

Die tentoonstelling staat de hele maand november in de bibliotheek opgesteld. Ze is te bezoeken tijdens de openingsuren.

Tijdschrift Heemkring Heel

Tijdens de feestelijke bijeenkomst van 30 oktober werd ook het eerste exemplaar van kennismakingstijdschrift van de Heemkring door voorzitter Wim Coolen aangeboden aan wethouder Tim Snijckers van de gemeente Maasgouw.

Inwoners van Heel, Panheel, Pol en Osen krijgen het tijdschrift in hun brievenbus. Eenmalig komt er ook een digitale versie op de website van Heemkring Heel te staan.

Het eerste exemplaar is voor wethouder Snijckers