Je bekijkt nu Vuurwerk verboden

Vuurwerk verboden

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw kon je tijdens de jaarwisseling in Heel de scheephoorns horen van de schippers op de Maas. Met dat geluid werd het nieuwjaar ingeluid. Aan knal- en siervuurwerk werd nog geen geld uitgegeven.

Dat is tegenwoordig wel anders. Het gebruik van vuurwerk is echter niet zonder gevaar. Hierdoor is een discussie ontstaan over een verbod op gebruik van vuurwerk door particulieren.

In Limburg is 66,9 procent voor een vuurwerkverbod meldde 1Limburg.

Ook rond 1870 werd er geknald met nieuwjaar zoals blijkt uit een mededeling van H. Welters in zijn boek over zeden, gebruiken en spreekwoorden in Limburg. Toentertijd ging de overheid vanwege de veiligheidsrisico’s over tot een verbod.

We citeren Welters: “Op St. Silvesteravond en Nieuwjaarsdag wordt nog hier te lande op vele plaatsen ‘nieuwjaar geschoten’, welk misbruik door de burgerlijke overheden wegens het rustverstorend en roekeloos omgaan met schietgeweer, zeer vaak in onbedreven handen, wijselijk wordt verboden.”

De vraag is of het de overheid, net als omstreeks 1870, gaat lukken om het vuurwerk aan banden te leggen.

error: Content is beschermd.