Je bekijkt nu Heemkring Heel krijgt Wilhelmina Sangers Cultuurprijs

Heemkring Heel krijgt Wilhelmina Sangers Cultuurprijs

Heemkring Heel heeft een cultuurprijs ontvangen van het Wilhelmina Sangers Cultuurfonds.

Genomineerd

Heemkring Heel was dit jaar genomineerd voor de Wilhelmina Sangers Cultuurprijs. Tijdens een bijeenkomst op 22 mei, de geboortedag van Wilhelmina Sangers, bleek dat aan Heemkring Heel een prijs was toegekend van € 5000,– De Heemkring kreeg dit bedrag voor haar inzet en ambitie om de rijke historie van Heel en omgeving te delen met het publiek. Het geld gaat Heemkring Heel gebruiken om nieuwe projecten te realiseren.

Foto: Voorzitter Wim Coolen van Heemkring Heel kreeg in Venray de oorkonde met het juryrapport uitgereikt uit handen van Mw. M. Hofman-Ruijters, voorzitter van de Stichting Wilhelmina Sangers Cultuurprijs

Wilhelmina Sangers Cultuurprijs

De Stichting Wilhelmina Sangers Cultuurprijs zet zich in voor de bevorderen van de katholieke godsdienst en de cultuur in Limburg, het steunen van jeugdwerk en het conserveren en restaureren van kunstschatten. Dat doet die Stichting niet zelf, maar ze kent prijzen toe aan bijvoorbeeld verenigingen en  instellingen die op dat gebied iets bijzonders gepresteerd hebben.

Wilhelmina Sangers

De stichteres van het Cultuurfonds was Wilhelmina Sangers. Ze werd op 22 mei 1898 geboren in Beegden en ze overleed in Venray op 11 januari 1990. Tijdens haar werkzame leven was ze directrice van de huishoudschool in Venray. Zij was daar een bekende persoonlijkheid en er is zelfs een straat naar haar genoemd. Tijdens haar spaarzame leven wist ze een flink kapitaal op te bouwen. Dat geld heeft ze, vlak voor haar overlijden, ondergebracht in een stichting: De Stichting Wilhelmina Sangers Cultuurprijs.

Wilhelmina Sangers
Wilhelmina Sangers: vermelding als lerares in het bevolkingsregister (1922)

Erkenning en waardering

Heemkring Heel ziet de prijs als een erkenning, maar ook als waardering voor de inspanningen van de vrijwilligers. In de korte geschiedenis van Heemkring Heel is veel gepresteerd op het gebied van de bescherming van het Heelder erfgoed. Het project Graven & Verhalen, dat onlangs werd gestart, is daar een mooi voorbeeld van.

error: Content is beschermd.