Je bekijkt nu Aardgas

Aardgas

In 1959 werd een gigantische hoeveelheid aardgas gevonden in de Nederlandse bodem. Het “waardeloze” gas bracht Nederland veel welvaart en woongemak. Net als de Limburgers betaalden ook de Groningers een zware prijs voor de winning van grondstoffen.

De Gasbel

Op 29 mei 1959 werd op het land van boer Boon uit Kolham in Groningen een boring gedaan door de Nederlandse Aardoliemaatschappij, de NAM. Op 2600 meter diepte werd daar, naar wat later bleek, het grootste gasveld van Europa aangeboord.

Kerncentrales

In eerste instantie was men niet zo enthousiast over die vondst. De aandeelhouders van de NAM, Shell en Esso, waren vooral geïnteresseerd in olie. Ze wisten niet wat ze met die grote hoeveelheid gas aan moesten. Van olie kon je benzine maken en daar was vraag naar. Voor het gas zagen ze alleen maar toepassingen in de elektriciteitscentrales. De verwachting was dat die in 2020 allemaal vervangen zouden zijn door kerncentrales. Het gas zou dan zo goed als waardeloos zijn.

Opbrengsten

In 1959 was er een plan om de opbrengsten van het gas in een speciaal fonds te storten. De rendementen van dat fonds zouden dan gebruikt kunnen worden om investeringen te doen. Op die wijze zouden ook toekomstige generaties profiteren van de opbrengsten. Noorwegen had voor die aanpak gekozen, Nederland zag ervan af omdat het gas toch niet zoveel zou opleveren, dacht men.

Uitverkoop

De NAM probeerde het daarom zo snel mogelijk te verkopen. Nederland ging goedkoop aardgas leveren aan het buitenland en op aandrang van Shell kwam er in Nederland een aardgasnet voor consumenten.
In 1963 werd de Nederlandse Gasunie opgericht om een pijpleidingennet door Nederland aan te leggen. Ook Limburg ging aan het gas. De kolenkachel werd ingeruild voor een gashaard. De butagasflessen onder het aanrecht verdwenen uit de keuken.

Aardgas

In de periode 1965-1968 werd het complete distributienet van het Limburgse gasbedrijf Limagas omgeschakeld op de levering van  aardgas. Iedereen kreeg bezoek van een installateur omdat de  gasapparaten aangepast moesten worden aan het gebruik van aardgas.

Bekijk een korte video over de ombouw van apparaten op aardgas.

Op grote voet

Uiteindelijk heeft de Groningse gasbel ons land veel geld opgeleverd. Het CBS berekende in 2019, na 60 jaar gaswinning, dat het al €416,8 miljard had opgebracht. Ter vergelijking: de totale overheidsinkomsten in 2018 kwamen uit op €337 miljard. Met het geld van Slochteren heeft Nederland jarenlang boven zijn stand geleefd. De opbrengsten verdwenen in de  algemene middelen van de overheidsbegroting. Er is weinig concreets aan te wijzen wat er met al het geld is gebeurd.

Een hoge prijs

De mijnen en de grindwinning in Limburg hebben in het verleden ook een flinke duit bijgedragen aan de Nederlandse economie.

Steenkool
Aardgas
Grind

De welvaart van steeg, maar de gevolgen voor het landschap en de inwoners waren vaak ingrijpend. Ook de Groningers betaalden met grondverzakkingen en aardbevingen een hoge prijs voor de energiehonger van Nederland. Een hoge prijs is nu ook voor ons, de gebruikers, direct voelbaar.

Hoe ontstaat aardgas?

Meer dan 300 miljoen jaar geleden bestond Nederland uit tropische moerasachtige bossen. Afgestorven bomen en plantenresten kwamen in het water terecht en werden in de loop der tijd steeds meer bedekt met dikke lagen zand en zout van opdrogend zeewater. Onder de hoge druk van deze aardlagen veranderden de plantenresten eerst in veen en later in steenkool. De druk in de steenkoollaag nam verder toe. Hierdoor werd die laag steeds warmer en ontstond aardgas. De “gasbel” in Slochteren ontstond doordat het gas niet door bovenliggende zoutlagen kon ontsnappen. Het bleef bewaard in de diepere poreuze lagen.

Bekijk de korte uitleg van 1 minuut over het ontstaan van aardgas.

error: Content is beschermd.