Je bekijkt nu Chateau Heel

Chateau Heel

Regelmatig klinkt de vraag: “De plannen rondom Kasteel Heel, hoe staat het ermee?”. Navraag maakte duidelijk dat er weer schot lijkt te zitten in de ontwikkelingen. De afgelopen twee jaar waren de plannen stilgelegd omdat de kosten voor de renovatie en restauratie van het Kasteel te hoog uitvielen.

Plannen rondom Kasteel Heel en de kapel

Nadat de Kleine Zusters van de Heilige Jozef het complex hadden verlaten is er voortdurend gezocht naar een invulling voor het eeuwenoude Kasteel Heel en de nabijgelegen kapel. De afgelopen 20 jaar is het steeds gebleven bij plannen en ideeën.

Kasteel Heel

De fundamenten van Kasteel Heel dateren uit Merovingische tijd (rond 800 na Chr.). De oudste vermelding van een kasteel dateert uit 1264.
De openingstekening bij dit blogverhaal toont Chateau de Heel omstreeks 1840-1860.

Chateaupark Heel

In 2019 ontwikkelde Klooster BV concrete plannen om er zorgwoningen en appartementen te realiseren. Het Kasteel zou gerestaureerd worden en ook de kapel zou een nieuwe invulling krijgen.

Het project kreeg de naam Chateaupark Heel. In 2019 gingen de werkzaamheden van start. Het Kasteel werd als eerst aangepakt en volledig “gestript”, alle losse inrichtingselementen werden verwijderd en slechte onderdelen zoals rotte vloeren werden onderzocht en verwijderd. Vervolgens deed men verder onderzoek in het gebouw om daarna met de restauratiewerkzaamheden van dit Rijksmonument te beginnen.

Kasteel Heel © Heemkring Heel
Sloop van het Kasteel

Financieel onrendabel project

Na die sloopfase viel het project echter stil. De onderzoeken hadden ernstige gebreken aan het licht gebracht in de constructie. Grote en kostbare ingrepen waren daarom nodig. Het project was daardoor, volgens Klooster BV, financieel niet meer rendabel.

Aanpassing van de plannen

Met de gemeente werd gezocht naar mogelijkheden om het project toch doorgang te laten vinden. De (financiële) oplossing werd gevonden in de bouw van 10 extra woningen op het terrein en de afbraak van een niet-monumentale vleugel van het Kasteel. Die vleugel is, op de kapel na, het laatste restant van de bouwactiviteiten van de zusters.
Daarnaast zegde de gemeente medewerking toe aan de tweede fase van de plannen, de renovatie van de kapel en nieuwbouw daaromheen. Voor Klooster BV is dat belangrijk, omdat daarmee geld vrijkomt voor de renovatie van het kasteel. Zij denkt met deze aanpassingen en toezeggingen de financiering rond te hebben.

Kasteel Heel © Heemkring Heel
Kasteel Heel met rechts de vleugel de vleugel die afgebroken wordt

Een nieuwe start

Inmiddels is men bezig met de aanpassing van de ontwerptekeningen en het uitwerken van de plannen. Naar verwachting zullen de restauratiewerkzaamheden van het Kasteel in het eerste kwartaal van 2022 worden hervat. Dan zal ook de zijvleugel van het Kasteel afgebroken worden. De start van de nieuwbouw op het terrein staat gepland in de eerste helft van 2022.

Zal er dan toch nog een toekomst zijn weggelegd voor Kasteel Heel en de kapel of doemen er straks weer nieuwe financiële obstakels op? Het Kasteel met een eeuwenoud verleden, en ook de kapel van de zusters, verdienen beter dan het huidige voortschrijdend verval dat nu al meer dan 20 jaar duurt.

Kapel Sint Anna © Heemkring Heel
De kapel krijgt een nieuwe bestemming

Dronebeelden

Bekijk de dronebeelden uit 2014 van het kloostercomplex Sint Anna.

Lees HIER ons eerder blogverhaal over Kasteel Heel

Bron openingsfoto Chateau de Heel: wikimedia commons
error: Content is beschermd.