Drinkwater

Drinkwater

Het pompstation

Pas in 1925 werden in Limburg de eerste waterleidingen aangelegd. Voor die tijd was men aangewezen op een eigen pomp aan huis of één van de gemeenschappelijke pompen in het dorp.

In 1958 werd het waterpompstation in Beegden in werking gesteld. Vanaf die tijd kregen de inwoners van Heel en de omringende dorpen van daaruit hun drinkwater. Omdat het water ijzer bevatte (roestwater) werd het eerst opgepompt vanuit 200 à 300 meter diepte, en daarna weer geïnfiltreerd in zandbedden. In 1971 werd er een filterhuis gebouwd waarin het ijzer uit het water gehaald werd.

Waterpompbedrijf Beegden
Waterpompstation Beegden

Spaarbekken

De behoefte aan drinkwater nam steeds meer toe. De ontgrindingen rondom Heel bood de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) de mogelijkheid om een groot spaarbekken voor drinkwater aan te leggen. Daarmee zou de waterbehoefte voor de toekomst gedekt kunnen worden.

Om drinkwater te maken gebruikt men in Limburg grondwater en water uit de Maas. Het oppompen van teveel grondwater leidt tot verdroging van de natuur.

In 1990 werd gestart met de ontwikkeling van het gebied. De Lange Vlieter, zoals de plas ging heten, werd in 1995 officieel overgedragen aan WML. In 2002 werd het Waterproductiebedrijf Heel (WPH) in gebruik genomen.

Waterproductiebedrijf Heel
Waterproductiebedrijf Heel

Drinkwater uit De Lange Vlieter

Het Limburgse drinkwater bestaat voor 75% uit grondwater. 25% van het drinkwater wordt gemaakt van oppervlaktewater. Dat gebeurt voor het grootste deel in het Waterproductiebedrijf Heel. De Lange Vlieter dient als voorraad. Het water uit deze plas wordt ‘bijgevuld’ met Maaswater uit het Lateraalkanaal.

De Langevlieter Heemkring Heel
Spaarbekken de Lange Vlieter

Het spaarbekken wordt voornamelijk ’s winters gevuld. De aanvoer van de Maas is dan het grootst. Het water blijft een half jaar in het spaarbekken staan. Zwevende deeltjes kunnen dan naar de bodem zakken. ’s Zomers, als de behoefte aan drinkwater het grootst is kan de voorraad dan aangesproken worden.

Het Waterproductiebedrijf Heel heeft een jaarlijkse capaciteit van 20 miljoen kubieke meter drinkwater.

Het water gaat vanuit De Lange Vlieter eerst naar een dertigtal winputten voor een eerste filtratie. Daarna wordt het water naar het Waterproductiebedrijf Heel gepompt. Het wordt daar verder gezuiverd met behulp van beluchting, snelfiltratie, actief-koolfiltratie en UV-desinfectie.

Herinrichting

Toen het zuidelijk gebied bij de Lange Vlieter heringericht werd, wilde de gemeente er graag een recreatieplas maken voor de inwoners van Heel. Ook waren er plannen voor een evenemententerrein. Er zouden vijf heuvels komen; het werden er twee. Het Langven, zoals het gebied heet, werd een uiteindelijk een natuurgebiedje waar gewandeld en gefietst mag worden.

Zo maak je drinkwater

Een informatief filmpje over de winning en productie van drinkwater. De getoonde werkwijze is vergelijkbaar met wat er in het Waterproductiebedrijf Heel gebeurd.