Kiespijn

Kiespijn

In een tijd dat begrippen en technieken als wortelkanaalbehandeling, implantaten en mondhygiënisten Heel nog niet hadden bereikt, moest men – als men kiespijn had – zijn toevlucht nemen tot de kracht van het gebed of de tang van de plaatselijke huisarts.

Een bijdrage van: Leon Janssen

Aspirine, jenever en de heilige Apollonia

De Heilige Apollonia, patrones van de tandartsen, is eeuwenlang de toevlucht geweest voor mensen met kiespijn. Misschien had een enkeling in het begin van de vorige eeuw al een aspirientje in huis. Sommige volwassenen probeerden de pijn te verdrijven met behulp van jenever, maar dat kon behoorlijk uit de hand lopen.

Het geloof of de tang

Als kind had ik vaak last van kiespijn. Mijn moeder, die diep gelovig was, reed dan op de fiets, met  mij ‘op ’t steulke’, naar de kerk van Haelen, waar een beeld van de heilige stond met een vervaarlijke tang in haar hand. Dat beeld is me altijd bijgebleven.

Terug naar Haelen

Zeventig jaar later ben ik nog eens in Haelen gaan kijken – maar nu met de auto – of het beeld er nog stond.

En inderdaad, daar stond Apollonia, compleet met tang, maar volkomen anders dan ze in mijn herinnering was blijven hangen.

Apollonia Kerk Haelen Heemkring Heel
Beeld van de heilige Apollonia in Haelen

Het trekken van de kies zonder verdoving heeft mijn moeder toch maar aan de huisarts overgelaten.

Apollonia van Alexandrië († 249)

De heilige Apollonia woonde in Egypte, in de stad Alexandrië. In het jaar 249 werd ze, tijdens christenvervolgingen, door Romeinen gevangen genomen. Ze was toen ongeveer 50 jaar oud. Omdat ze haar geloof niet wilde afzweren werd ze vreselijk gefolterd. Alle tanden werden uit de mond getrokken en haar kaakbeen werd verbrijzeld. Hierna wilde men haar levend verbranden, maar toen ze de kans zag, sprong ze zelf in het vuur.

De naamdag van de Heilige Apollonia is 9 februari.

Martelaarschap op een 15e-eeuws miniatuur