Mooi Heel

Mooi Heel

Heel heeft in potentie veel te bieden. Gericht beleid moet samenhang brengen om er een “Mooi Heel” van te maken.

Rijke historie

Heel heeft een historisch verleden dat teruggaat tot de Romeinen. De historische Dorpsstraat heeft veel goed bewaard gebleven boerenwoningen uit de periode van rond 1900 en een aantal karakteristieke boerderijen uit de 18e eeuw. Kasteel Heel heeft fundamenten die teruggaan tot een ver verleden. Daarnaast kent het dorp een rijk verleden op het gebied van opvang van zwakkeren in de samenleving: Sint Anna, Sint Jozef en Klein Bethlehem. De ontgrindingen hebben gezorgd voor een nieuwe waterrijke natuur rondom Heel

Mooi Heel

In potentie heeft Heel aan inwoners en bezoekers veel te bieden. In de dorpskern ontbreekt het echter aan belevingswaarde voor inwoners en bezoekers. De mooie elementen van het dorp komen niet tot hun recht. Er is daarom de komende jaren een gericht beleid nodig om natuur, water en historie een nadrukkelijke plek te geven in de kern van Mooi Heel.