Je bekijkt nu Oude adel in Heel

Oude adel in Heel

Over oude adel in Heel, de Gouverneur en de Baron.

Foto boven: Familiewapen Van Voorst tot Voorst

Baron van Voorst tot Voorst

Onlangs overleed voormalige Commissaris van de Koningin (Gouverneur) van Limburg, Berend-Jan baron van Voorst tot Voorst. Hij mocht de adellijke titel “baron” voeren. Berend-Jan kwam namelijk uit een (oud) adellijk geslacht.

Foto: B. J. baron van Voorst tot Voorst

Nieuwe adel

De adel was in het verleden een groep mensen die een bevoorrechte positie innam in een samenleving. Het merendeel van de “nieuwe” Nederlandse adel werd benoemd tussen 1814 en 1848. Dat gebeurde met name door Willem I, die in 1814 koning van Nederland werd.

Met de grondwetsherziening van 1848 (Thorbecke) werd de standenmaatschappij in Nederland afgeschaft en de adel verloor haar bijzondere positie. De titels mocht ze houden evenals, het recht om een (wettelijk beschermd) familiewapen te voeren.

Oude adel

Naast de “nieuwe” adel bestaat er de “oude” adel. Dat is een kleine groep geslachten die hun wortels heeft in de middeleeuwen. De familie van Berend-Jan is daar een voorbeeld van. Dat geslacht begon met Herman van Voorst, een ridder die omstreeks 1200 in Overijssel leefde.

Oude adel in Heel

Ook in Heel heeft een nazaat van die Overijsselse ridder gewoond. Dat was Leopold Joseph Jean Henri Eduard baron van Voorst tot Voorst en Schadewijk. Hij werd geboren in 1830, in het Gelderse plaatsje Doornik. In 1864 huwde hij in Grathem met zijn achternicht, Louise Philomème Mathilde Thérèse Beatrix baronesse de Bounam de Rijckholt. Zij woonde op Kasteel Ten Hove in Grathem en haar vader was burgemeester van Hunsel en Grathem.

Het was voor de oude adel niet ongebruikelijk om met een nicht of neef te trouwen. Het kapitaal bleef bij elkaar en een hecht netwerk werd in stand gehouden.

Foto: Leopold en Louise

Villa Daalzicht

Leopold was notaris, eerst in ’s-Heerenberg, en later in Nijmegen. In 1890 kocht hij “Villa Daalzicht” in Heel en ging er met Louise wonen.
In Heel werd hij bestuurslid van de Boerenbond, toen die op 19 juli 1896 werd opgericht. Vlak daarna, op 6 augustus 1896, overleed hij echter.

Familiegraf

Louise bleef niet in Heel wonen. Ze verkocht de villa in 1907 aan de congregatie van Josef Savelberg. Die bouwde op het terrein “Huize Sint Joseph”, en “Villa Daalzicht” werd afgebroken.
Louise verhuisde naar haar ouderlijk huis in Grathem, waar zij in 1925 overleed. Ze werd, evenals haar man Leopold, bijgezet in het familiegraf in ‘s-Heerenberg.

error: Content is beschermd.