Je bekijkt nu ’t Kapelke

’t Kapelke

Limburg is de provincie van de kruisen en kapellen. Ook in Heel treffen we die monumenten van vroomheid aan. Het behoud van dat cultureel erfgoed is geen vanzelfsprekendheid zoals blijkt uit het verhaal over het ‘t kapelke van Het Kindje Jezus van Praag”.

Kindje Jezus van Praag

Kapelletje Kindje Jezus van Praag Interieur kaarsjes Heemkring Heel

Op het terrein van de Koraalgroep ligt, vlak bij de Sleybeek, verscholen in een uithoek, een klein witgeschilderd kapelletje met een leien dakje. Het beeldje in het kapelletje draagt in de linkerhand een wereldbol en de rechterhand is zegenend opgeheven. Daaraan herkennen we dat het hier gaat om “Het kindje Jezus van Praag”.

Het originele beeldje staat in de Maria Victoria kerk in de hoofdstad van Tsjechië. Het trekt jaarlijks tienduizenden gelovigen. Het Kindje Jezus heeft in Praag, net als dat kleine kereltje in Brussel, een uitgebreide gardrobe met wel 85 luxe kledingstukken die het ten geschenke heeft gekregen.

De zusters van St. Anna lieten het kapelletje in 1938 op hun terrein bouwen. Er kwamen ook zitbanken, gemaakt van dezelfde massief bruine natuursteen waarvan ook de nabijgelegen kerk van Sint Anna is gebouwd. De zusters konden zich daar, weg van de hectiek van alledag, terugtrekken om te bidden.

Verval en herstel

Na het vertrek van de zusters uit Heel werd het kapelletje niet meer onderhouden en raakte het in verval. In 2007 kreeg het de laatste opknapbeurt. Dat gebeurde door leerlingen en medewerkers van de aangrenzende  ZMLK-school “De Maaskei”.  Het Kindje Jezus kreeg toen een beschermende stolp en het kapelletje een hekwerk.

Devotieprentje uit 1938

Religieus erfgoed

Het Kapelletje en het Kindje Jezus herinneren ons aan de kloostertijd, toen de zusters en broeders nog hun goede werken deden in Heel. Ze herinneren ons ook aan het vrome verleden van onze voorouders. Veel van dat religieus erfgoed in Heel is jammer genoeg al verloren gegaan of verkeert in zeer slechte staat van onderhoud zoals de voormalige kerk van Sint Anna.

Voormalige kerk van Sint Anna

Groot onderhoud

Het afgelopen jaar raakte het leien dakje van het kapelletje zwaar beschadigd. Groot onderhoud bleek dringend noodzakelijk. Heemkring Heel vertelt niet alleen mooie verhalen over ons Heelder verleden, wij steken ook de handen uit de mouwen als dat nodig is om het cultureel erfgoed van Heel veilig te stellen.

Heemkring Heel heeft zich het lot van het kapelletje aangetrokken. Samen met de Stichting Kruisen en Kapellen Maasgouw is gekeken naar herstelmogelijkheden. De kosten voor herstel bleken echter te hoog. Subsidies konden slechts een fractie van de begrote kosten dekken.

De handen uit de mouwen

Vakkundig herstelwerk door Har van den Goor

Toch heeft Heemkring Heel ervoor gekozen om het kapelletje op te knappen. Om de kosten te drukken gebeurt dat opknappen gefaseerd en door de eigen leden, aangevuld met vrijwilligers.

Als eerste is het dak vakkundig onder handen genomen door Har van den Goor, lid van Heemkring Heel. Met gratis ter beschikking gestelde materialen zoals zink en lood heeft hij het dak gerepareerd. “Dat kan er weer tien jaar tegen”, aldus Har. De komende tijd moet ook het metselwerk onder handen genomen worden en daarna krijgt het kapelletje, aan de binnen- en buitenkant, een schilderbeurt. Ook het terrein rondom het kapelletje wordt dan aangepakt zodat bezoekers en passanten zich, de komende zomer, even terug wanen in de tijd van het Rijke Roomse Heelder leven.

Het kapelletje ligt langs een wandelroute en is te bereiken via het Schoolhof in Heel.

Kapel Kindje van Praag Kaart
Locatie van het kapelletje

Ode aan het Limburgse kapelletje

De uit Venlo afkomstige zanger Harry Bordon bracht in 1954 een ode aan de vele kapelletjes in Limburg.

Luister hier naar ’t Kapelke.

Wilt u het herstel steunen?

Dat kan door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL44RABO 0351 822 046 t.n.v. Heemkring Heel onder vermelding van Herstel Kapelletje.

error: Content is beschermd.