Zomervakantie

Zomervakantie

Schoolvakantie

De scholen hebben weer vakantie. Dat is wettelijk geregeld. Vóór 1900 waren verplichte schoolvakanties niet nodig. Kinderen waren tot 1900 namelijk niet leerplichtig. De ouders konden de kinderen gewoon thuishouden als dat nodig was. Vaak gebeurde dat in het voorjaar en de herfst. Dan moest er gezaaid en geoogst worden. De kinderen hielpen dan mee op het land.

Heemkring Heel Heemkunde

Een lange zomervakantie

Waarom dan toch een lange vakantie in de zomer? In de 19e eeuw ontstond bij onderwijsdeskundigen het idee dat een lange zomervakantie goed is voor kinderen. Ze konden dan goed uitgerust aan een nieuw schooljaar beginnen. Ook vond men dat leerkrachten een lange vakantieperiode nodig hadden. Zij konden die tijd dan gebruiken voor zelfstudie. Ook was er dan tijd om in alle rust het nieuwe schooljaar voor te bereiden. De overheid regelde die ruime en verplichte vakantie in de schoolwet van 1879.

School Heemkring Heel

Vakantie en het Lager Onderwijs in Heel

In het boekje “Het lager onderwijs in Heel en Panheel van 1830 tot 1932” staan een paar opmerkingen over de schoolvakanties.

“In 1830 begon Ignatius Schram een schooltje in Heel in het pand waar nu café “Oppe Linj” gevestigd is. In de zomermaanden had meester Schram slechts vijftien leerlingen, omdat ze hun ouders moesten helpen op het veld. In de herfst en wintermaanden steeg het aantal soms tot het dubbele.”

Cuypers p. 13

In 1840 maakt het gemeentebestuur van Heel en Panheel een algemeen schoolreglement voor het lager onderwijs in de gemeente. Daarin wordt ondermeer het volgende vastgelegd:

“art. 19 Jaarlijks wordt er 4 weken vacantie vergund te weten, van den 1-ste Augustus tot den 1-ste Sept.: daarenboven de 3 laatste dagen van de goede week.”

Cuypers p. 25

Het lager onderwijs in Heel en Panheel van 1830 tot 1932, M.J.A. Cuypers-Janssen, Heel 1978