Canon

Canon

Canon van de geschiedenis

Afgelopen week is de vernieuwde “canon van Nederland” gepresenteerd. Dat is een lijst van vijftig personen, voorwerpen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis.

De eerste canon werd in 2006 gepresenteerd. De overheid wilde daarmee een overzicht bieden van wat iedere Nederlander zou moeten weten over de Nederlandse geschiedenis en cultuur.

Die oude canon is aangepast omdat we als samenleving andere zaken (ook) belangrijk zijn gaan vinden. In de nieuwe canon staat nu iets over “het Oranje-gevoel” en de Limburgse Mijnen. Andere personen en gebeurtenissen moesten daarvoor plaatsmaken zoals Floris V, Willem Drees en de grachtengordel.

Canon van Nederland
Vijftig 'vensters' met belangrijke historische thema’s uit de Nederlandse geschiedenis.

Limburg heeft ook een eigen lijst. De Canon van Limburg verscheen in 2009 in boekvorm.

Heel heeft geen Canon maar wel een rijke en lange bewoningsgeschiedenis. Daar zijn mooie artikelen en boekwerken over verschenen. Een recent overzicht van de geschiedenis van Heel ontbreekt. Het vorige overzicht dateert uit 1971. Toen verscheen het boek Heel en Panheel in historisch perspectief.

Sindsdien is er veel nieuwe kennis beschikbaar gekomen. Een nieuw overzicht is dringend gewenst. Een handzaam overzicht met verhalen die iedere inwoner moet kennen of in ieder geval onder handbereik moet hebben. Verhalen over personen en gebeurtenissen die een rol hebben gespeeld in de lange geschiedenis van Heel, Panheel, Pol en Osen. Het wordt tijd voor onze eigen “route door de tijd”, onze eigen “Canon van Heel”.

Heel en Panheel
Heel en Panheel in historisch perspectief werd aangeboden aan burgemeester Bongaarts bij de viering van zijn zilveren ambtsjubileum.