Onderzoek loont

Onderzoek loont

Onderzoek levert ons richtlijnen om ons te beschermen tegen het Covid-19 virus: “Was vaker je handen, nies en hoest in de elleboog en houd 1,5 m. afstand. Onderzoek verschaft soms ook verrassende inzichten over hoe mensen zich in het verleden beschermden tegen ziekten.

Koper

Openbare gebouwen en winkels hadden vroeger statige deuren met koperen deurstangen. Ook de deurklinken waren van koper.

Naast een mooie uitstraling had koper ook een andere, bijzondere, eigenschap. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 90 tot 100% van de bacteriën gedood wordt als ze in contact komen met koper of koperlegeringen.

Het gebruik van koper is daarom een effectieve manier om de kans op bacteriële besmettingen te verminderen.

Door de uitstekende antibacteriële werking kan koper een rol spelen in ruimten waar veel mensen komen. Tijd dus voor een herwaardering van dit mooie materiaal. Het zou weer toegepast moeten worden in winkels en openbare gebouwen.

Onderzoek doen naar gebruiken en gewoonten uit oude tijden loont. We weten vaak niet meer waarom gebruiken en gewoonten zijn ontstaan. Ze hadden echter soms een belangrijke functie, ook op het gebied van de (volks)gezondheid.

We kennen niet altijd de zin van het handelen van onze voorouders. Dat maakte hun handelen er niet minder effectief door.

De geschiedenis kan ons nog veel leren.

Erts van Cyprus

Koper werd in de Oudheid gewonnen op het eiland Cyprus. De Latijnse naam voor koper was cuprum. Dat was een afkorting van aes cyprium; “erts van Cyprus”.

Koperzouten

De Romeins Celsus schreef in de Oudheid al over de zuiverende eigenschappen van koperzouten.

Oogzalf

In een Angelsaksische boek uit ca. 950 staat een recept voor een zalf die gebruikt werd bij ontstekingen aan het ooglid. Ingrediënten zoals uien, rundergal en wijn werden daarvoor gekookt in een koperen ketel.

Recent onderzoek liet zien dat enkele ingrediënten een geringe antibacteriële werking hebben. Door de bereiding in de koperen ketel heeft het recept als geheel echter een uitgesproken remmende werking op de bacteriën die de ontsteking veroorzaken.

Wondplaatjes

In de elfde en twaalfde eeuw gebruikte men in Europa bij een open wond plaatjes van een koperlegering. De wond was daarmee beschermd en het koper remde de infectie.