Tsjernobyl

Tsjernobyl

Soms wordt een samenleving plotseling geconfronteerd met een onzichtbare vijand die grote invloed heeft op het gevoel van veiligheid.

In 1986 kreeg Nederland te maken met een kernramp die zich in Tsjernobyl voltrok.

Op 26 april 1986, nu vierendertig jaar geleden, ontsnapte een gigantische hoeveelheid radioactieve straling uit de kerncentrale van Tsjernobyl, een stadje in het huidige Oekraïne. Dat kwam door een ontploffing in een kernreactor. De reactor brandde tien dagen lang. Hierdoor werden grote hoeveelheden radioactieve stoffen verspreid over Europa en delen van Azië.

De toenmalige Sovjet-Unie meldde de ramp niet. Die kwam pas aan het licht nadat op 27 april in Finland en Zweden meer straling werd gemeten dan normaal. Ook Nederland kreeg te maken met de gevolgen. De overheid had grote moeite greep te krijgen op de situatie die geen crisis mocht heten om paniek bij de burgers te voorkomen.

Op 2 mei trekt de radioactieve wolk over ons land. De twee daaropvolgende dagen regende het in Nederland. Het radioactief jodium kwam onder andere op grasland terecht. Melkkoeien moesten op stal blijven. Men wilde voorkomen dat de radioactiviteit in de melk terecht kwam. Ook in groenten, met name in spinazie, bleek de hoeveelheid radioactiviteit erg hoog. Daarom werd alle spinazie uit de handel genomen en vernietigd.

Tsjernobyl reactor
Kernreactor van Tsjernobyl

Op 9 mei meldden de kranten: ‘Minder straling in Nederland’. Het ergste gevaar was toen voor Nederland geweken. Na zes weken was de radioactiviteit van het soort jodiumdeeltjes dat Nederland bereikte, uitgewerkt. Men wachtte echter bijna drie maanden voordat de consumptie van melk en gewassen weer als veilig werd beschouwd.

Deze korte video toont de verspreiding van het radioactieve materiaal van de brandende reactor in Tsjernobyl in de periode 26 april tot en met 9 mei 1986.

Tot slot nog een krantenartikel van 29 april 1986 over de ramp met de kernreactor in Tsjernobyl en de zwijgzaamheid van Sovjet-autoriteiten.

Tsjernobyl NRC artikel 29 april 1986
Krantenartikel NRC van 29 april 1986